Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Blek Andrzej

Andrzej Marian Blek

ur. w 1954 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
W początku lat 80. był przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Opolskich Zakładach Napraw Samochodów w Świebodzinie. 
16 grudnia 1981 r. odmówił podpisania oświadczenia o przestrzeganiu obowiązującego porządku prawnego. Z powodu działalności związkowej, prowadzonej przed wprowadzeniem stanu wojennego, w styczniu 1982 r. został zwolniony z pracy. W wyniku procedury odwoławczej przed Komisją Rozjemczą, Komisarzem Wojskowym oraz Podstawową Organizacją Partyjną, 26 lutego 1982 r. został ponownie przyjęty do pracy. 
Na przełomie lutego i marca 1982 r. wstąpił do organizacji o nazwie „Podziemie NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej” i z tego powodu objęto go śledztwem, prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Zielonej Górze, dotyczącym kolportażu ulotek w zakładach pracy w Świebodzinie oraz na terenie miasta. 21 kwietnia1982 r. dokonano przeszukania jego mieszkania w Świebodzinie przy ul. Garbarskiej. Został zatrzymany, 23 kwietnia 1982 r. tymczasowo aresztowany przez WPG w Zielonej Górze i osadzony w Zakładzie Karnym w Zielonej Górze. 
Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Zielonej Górze z 17 czerwca 1982 r. został skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, dozór kuratora sądowego, 3000 zł opłaty na rzecz Skarbu Państwa oraz 583 zł kosztów postępowania. Tego samego dnia opuścił areszt. 
W 1988 r. wyjechał na pobyt stały do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN