Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Talaga Czesław

Czesław Talaga

ur. w 1938 roku w m. Stróża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2016
Biogram
Pracownik Zakładu Transportu Specjalnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Jesienią 1980 r. jeden z inicjatorów powołania struktur NSZZ „Solidarność” w zajezdni MPK w Krakowie – Łagiewnikach. Przewodniczący Komisji Zakładowej związku w Zakładzie Transportu Specjalnego MPK. Czynny w krakowskim Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 13-15 grudnia 1981 r.  uczestnik strajku okupacyjnego w zajezdni MPK w Krakowie – Łagiewnikach. Członek Komitetu Strajkowego. W dniu 20 grudnia 1981 r. zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 30 stycznia 1982 r.  skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Karę obywał w zakładach karnych w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Wrocławiu i Strzelinie. Po ułaskawieniu warunkowo zwolniony w dniu 21 czerwca 1983 r.
Po uwolnieniu kolporter biuletynu podziemnej „Solidarności” w MPK. Udostępniał swój dom na potrzeby prowadzenia niezależnej działalności poligraficznej, a także w celu odbywania spotkań działaczy opozycyjnych. Uczestnik manifestacji. 
W związku z udziałem w niezależnych obchodach rocznych uchwalenia Konstytucji 3 Maja w katedrze wawelskiej, w dniu 3 maja 1985 r. zatrzymany, a następnie wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia z 20 czerwca 1985 r. skazany na 2 miesiące aresztu oraz grzywnę. Zwolniony w dniu 3 lipca 1985 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności