Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skibiński Karol

Karol Marian Skibiński

ur. w 1939 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 540/2018
Biogram
Pan Karol Marian Skibiński, w latach 70. i 80. XX w. był członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, a w latach 1986-1988 jego wiceprzewodniczącym. Od 1978 r. we wrocławskich kościołach był współorganizatorem Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, podczas których odbywały się niezależne wykłady, spotkania, koncerty i spektakle z ludźmi opozycji, nauki i niezależnej kultury. Od 29 grudnia 1981 r. do listopada 1982 r. współorganizował z żoną Krystyną oraz był szefem ps. Gustaw Oddziału PAX-Batory (obejmował ok. 20 zakładów pracy we Wrocławiu) w Zgrupowaniu Brata zorganizowanym przez Tadeusza Świerczewskiego, który był częścią Regionalnego Komitetu Strajkowego (RKS) NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Odpowiadał za przepływ informacji w strukturze, koordynację protestów w zakładach pracy oraz kolportaż prasy podziemnej. Po aresztowaniu w październiku 1982 r. Władysława Frasyniuka i Barbary Labudy, a w listopadzie 1982 r. Piotra Bednarza i swej dublerki-żony Krystyny, w następnych latach do 1989 r. został współpracownikiem RKS oraz wrocławskiej Kurii. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej