Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Adamczyk Andrzej

Andrzej Henryk Adamczyk

ur. w 1953 roku w m. Helenów II
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Hucie Aluminium w Koninie. Od dnia 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. jako członek rezerwy odbywał szkolenie wojskowe w Jednostce Wojskowej Nr 3466 w Czerwonym Borze. Szkolenie wojskowe rezerwistów służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Opozycjonistów poddawano przesłuchaniom, rewizjom i innym szykanom, byli też zmuszani do ciężkiej pracy. Celem powołania rezerwistów miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej