Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kwiatkowski Marian

Marian Kwiatkowski

ur. w 1949 roku w m. Złotoryja
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 235/2024
Biogram
Marian Kwiatkowski był założycielem oraz działaczem NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Przemysłu Betonów „Prefabet” w Solcu Kujawskim. W okresie od lipca 1981 r. do 13.12.1981 r., jako etatowy pracownik Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy został  oddelegowany do pełnienia funkcji przewodniczącego Oddziału ZR NSZZ „Solidarność” w Solcu Kujawskim. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”.
Do kwietnia 1982 r. działał w Ogólnopolskim Komitecie Oporu „Solidarność” Region Bydgoski (OKO). Uczestniczył w zebraniach konspiracyjnych, na których omawiano formy i sposoby działania organizacji polegające na udzielaniu pomocy aresztowanym i internowanym oraz ich rodzinom, sporządzaniu i rozpowszechnianiu ulotek, kontynuowaniu działalności zawieszonego NSZZ „Solidarność” poprzez utrzymanie łączności między zakładami pracy w regionie i tworzenie struktur podziemnych. W organizacji OKO posługiwał się konspiracyjnym pseudonimem „Mariusz”.
W dniu 22.04.1982 r. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy i umieszczony w areszcie KWMO w Bydgoszczy. W dniu 08.05.1982 r. osadzono go w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu.
Na mocy postanowienia Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy został zwolniony z więzienia w dniu 07.12.1982 r. oraz poddany dozorowi Milicji Obywatelskiej. Wyrokiem z dnia 25.05.1983 r. został skazany przez Sąd POW w Bydgoszczy na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat oraz karę grzywny.
Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1983.
W 1983 r. z powodów politycznych wyemigrował z kraju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej