Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kubica Krzysztof

Krzysztof Józef Kubica

ur. w 1954 roku w m. Nowe Skalmierzyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2023
Biogram
Krzysztof Józef Kubica działał w strukturach NSZZ „Solidarność” w Zakładach Naprawy Taboru Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim.  W okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. jako rezerwista odbył ćwiczenia wojskowe w Jednostce Wojskowej nr 1527 w Głogowie (6 Warszawski Pułk Pontonowy). Szkolenie rezerwistów w tej jednostce nie służyło realizacji zadań z zakresu obronności kraju, ale stanowiło dotkliwą represję polityczną wobec przedstawicieli opozycji i miało na celu ich odizolowanie od społeczeństwa oraz zmuszenie do zaprzestania działalności antykomunistycznej. 
W latach 1981-1984  był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, w kwietniu 1983 r. przeprowadzono rewizję w miejscu jego zamieszkania.
Biogram opracowano na podstawie: