Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ciecieląg Stanisław
Stanisław Ciecieląg
ur. w 1948 roku w m. Jasieniec Solecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2018

Biogram

Pan Stanisław Ciecieląg w 1971 r. był uczestnikiem strajków okupacyjnych w Szczecińskiej Fabryce Urządzeń Wagonowych Fakon w Płoniach k. Szczecina. Wiosną 1980 r. był organizatorem strajku okupacyjnego na Wydziale Skór Syntetycznych w Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach. W dniu 1.09.1980 r. był współorganizatorem wiecu założycielskiego NSZZ „Solidarność” na Wydziale PA (nitrocelulozy). Od września 1981 r. należał do NSZZ „Solidarność”, najpierw jako wiceprzewodniczący Komisji Wydziałowej na Wydziale PA, następnie wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej. W związku z tą działalnością został w dniu 13.12.1981 r. internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony z internowania w dniu 25.02.1982 r. Po odzyskaniu wolności kontynuował działalność opozycyjną. Był współwydawcą oraz kolporterem pisma podziemnego "Barykada", uczestnikiem akcji plakatowych, ulotkowych. Był wielokrotnie przesłuchiwany, a w jego miejscu zamieszkania dokonywano rewizji.  W 1989 r. Pan Stanisław Ciecieląg został członkiem, a następnie wiceprzewodniczącym Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” w Pionkach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej