Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Macioszczyk Wojciech

Wojciech Macioszczyk

ur. w 1958 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019
Biogram
W latach 1981-1989 należał do Grup Specjalnych RKW, a następnie do Grup Oporu „Solidarni”. Współpracował z Sekcją Informacji Defensywnej GO „S”. Brał udział we wszystkich akcjach ulicznych organizowanych przez dowódcę Grupy Oporu - Andrzeja Niedka („Alka”). Były to starcia z ZOMO, ochrona spotkań kierownictwa Grup, wmurowywanie tablic pamiątkowych, ustawienia aparatury nagłaśniającej. W ramach swojej działalności opozycyjnej odbierał transporty z zagranicy ze sprzętem poligraficznym (ze Szwecji), wydawnictwami, korespondencją, ubraniami i artykułami pierwszej potrzeby. Gromadził i przechowywał materiały oraz sprzęt poligraficzny (na potrzeby Grup Oporu „Solidarni”). Utrzymywał kontakty z zachodnimi dziennikarzami, informował ich o sytuacji podziemia w Polsce. Rozwoził materiały i sprzęt poligraficzny, współpracował z Oficyną Wydawniczą „Rytm”. Ponadto brał udział w akcjach ulotkowych, rozwieszał plakaty, transparenty, kolportował znaczki, kalendarze, druki okolicznościowe i karty pocztowe (cegiełki na działalność podziemia).
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków