Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kapłon Waldemar
Waldemar Zygmunt Kapłon
ur. w 1952 roku w m. Radomsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

Od 1978 r. był działaczem  Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, następnie należał do legalnych jak i podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. W dniach 14-15 grudnia 1981 r. na terenie KWK „1 Maja” w Wodzisławiu Śląskim zorganizował protest. Wszedł w skład Komitetu Strajkowego. Od 15 do 29 grudnia 1981 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju. Następnie został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gliwicach. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Katowicach w dniu 19 stycznia 1982 r. został skazany na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej