Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Surdy Grzegorz

Grzegorz Mariusz Surdy

ur. w 1962 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2019
Biogram
Jako student Politechniki Warszawskiej w 1981 r. związany z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w akcjach ulotkowych w Warszawie.
Uczestnik działań wspierających strajk okupacyjny w Hucie im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie w dniach 13-16 grudnia 1981 r. W latach 1982-85 student Politechniki Krakowskiej. Od połowy 1982 r. związany z podziemnymi strukturami „Solidarności” w Krakowie – Nowej Hucie. Zaangażowany w organizację kolportażu prasy podziemnej, czynny w redakcjach niezależnych pism „Montinowiec” i „Tymczasem”. Aresztowany w dniu 4 listopada 1982 r. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie z dnia 30 grudnia 1982 r. skazany na rok pozbawienia wolności. Karę odbywał w Areszcie Śledczym w Krakowie. Zwolniony w dniu 26 maja 1983 r. po ułaskawieniu.
Po uwolnieniu ponownie zaangażowany w redakcję oraz dystrybucję podziemnych pism „Montinowiec” oraz „Tymczasem”, od września 1983 r. w ramach Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”. Współorganizator Radia Solidarność Małopolska. Począwszy od 1985 r. współtwórca i uczestnik Ruchu „Wolność i Pokój”. Ponownie aresztowany w dniu 22 kwietnia 1985 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty z dnia 1 lipca 1985 r. skazany na półtora roku pozbawienia wolności. Osadzony w Zakładzie Karnym w Strzelinie. Zwolniony w dniu 27 sierpnia 1986 r. na mocy przepisów amnestyjnych. 
Od października 1986 r. związany z jawnie działającą Komisją Robotniczą Hutników. Podczas strajku w HiL w dniach 26 kwietnia-5 maja 1988 r. rzecznik prasowy Komitetu Strajkowego, zaś po pacyfikacji strajku i przekształceniu się Komitetu Strajkowego w Komitet Organizacyjny „Solidarności” w HiL, organizator sekretariatu Komitetu. Uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka (International Human Right Conference), która odbyła się w dniach 25 – 28 sierpnia 1988 r. w zabudowaniach kościoła pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach. 
Od 1987 r. student historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1988-89 zaangażowany  w odtworzenie struktur NZS na uczelni, początkowo jako przewodniczący, a następnie wiceprzewodniczący Komisji Uczelnianej NZS UJ. Członek prezydium Krakowskiej Rady Koordynacyjnej NZS oraz przedstawiciel studentów uczelni krakowskich w Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. W 1989 r. czynny w Małopolskim Komitecie Obywatelskim.
W latach 1981-89 organizator i stały uczestnik licznych manifestacji, pikiet i akcji protestacyjnych, w związku z udziałem w których był zatrzymywany oraz karany grzywnami.  

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN