Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Wacław Pogłódek
ur. w 1926 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012

Biogram

Od października 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Po ogłoszeniu stanu wojennego do 1989 r. był zaangażowany w działalność opozycyjną na terenie Starachowic. Współorganizował pomoc dla rodzin osób internowanych i aresztowanych. Kolportował niezależne wydawnictwa. W dniu 31 sierpnia 1982 r. uczestniczył w manifestacji mieszkańców Starachowic przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Z uwagi na powyższą działalność był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1987-1989. W kwietniu 1989 r. był sygnatariuszem i członkiem Komitetów Obywatelskich „Solidarności” w Kielcach i Starachowicach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010