Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łukaszewska Aleksandra

Aleksandra Józefina Łukaszewska

ur. w 1947 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
W latach 1982-1984 uczestniczyła w działalności podziemnych struktur „Solidarności”. W tym okresie udziela schronienia ukrywającemu się przed władzami działaczowi NSZZ „Solidarność” z Kraśnika p. Aleksandrowi Oczakowi. Brała udział w pracach polegających na redagowaniu, druku i kolportażu drugoobiegowych pism: „Biuletyn Informacyjny Ziemi Kraśnickiej” oraz „Solidarność Narodu”. Ponadto uczestniczyła w rozpowszechnianiu ulotek i innych doraźnych druków. 
W późniejszym okresie była również zaangażowana w działalność Służby Informacyjnej przy grobie zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków