Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jurczyk Piotr

Piotr Jurczyk

ur. w 1943 roku w m. Szkocja
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 401/2016
Biogram
Piotr Jurczyk w latach 1963 – 1981 był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Produkcji Urządzeń Transportowych „WUTECH” w Szczecinie. W dniach 20-22.12.1970 r. był uczestnikiem strajku okupacyjnego na terenie swojego zakładu pracy, przedstawicielem tzw. trójki delegatów do Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. W sierpniu 1980 r. był organizatorem strajku w PPUT „WUTECH”, przewodniczącym Komitetu Strajkowego, od września 1980 r. członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, Komisji Zakładowej NSZZ „S”. W 1981 r. został delegatem I Walnego Zjazdu Delegatów Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „S”, członkiem Zarządu Regionu NSZZ „S” i wiceprzewodniczącym krajowej Sekcji NSZZ „S” Pracowników Przemysłu Transportowego.
W dniach 13-15.12.1981 r. był organizatorem i przewodniczącym strajku w PPUT „WUTECH” w Szczecinie. Za powyższe został zwolniony z pracy i tymczasowo aresztowany. Sąd Wojewódzki w Szczecinie skazał p. Jurczyka na trzy lata więzienia. Osadzony został od dnia 16.12.1981 r. kolejno: w izbie zatrzymań Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie, w Areszcie Śledczym w Szczecinie, w Zakładzie Karnym w Stargardzie Szczecińskim, w ZK we Wrocławiu, w ZK w Strzelinie, skąd został zwolniony w dniu 09.03.1983 r. na mocy amnestii.
Po odzyskaniu wolności nie zaniechał patriotycznej działalności - został działaczem podziemnej „S”. Do 1987 r. był organizował pomoc aresztowanym i ich rodzinom, drukował i kolportował nielegalne wydawnictwa, współorganizował manifestacje patriotyczne. W dniach 17.08-03.09.1988 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w Porcie Szczecińskim odpowiedzialnym za transport osób i przekaz informacji.
Wielokrotnie przesłuchiwany, poddawany rewizjom, rozpracowywany przez SB.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN