Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Barbara Kuczyńska

ur. w 1950 roku w m. Witusza
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
W latach 1981-1989 w swoim mieszkaniu w Legionowie wraz z mężem Stanisławem Kuczyńskim zorganizowała punkt spotkań działaczy opozycyjnych lokalnego środowiska związanego z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. W mieszkaniu tym były również drukowane ulotki oraz inne wydawnictwa podziemne. 
Ponadto zajmowała się kolportażem materiałów informujących o audycjach „Radia Solidarność”, a w ich mieszkaniu przechowywano sprzęt służący do nadawania audycji tego radia. Dystrybuowała także prasę i wydawnictwa opozycyjne oraz brała udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków