Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jacek Piątkowski
ur. w 1951 roku w m. Trzebnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2017

Biogram

Jacek Piątkowski w okresie od chwili wprowadzenia stanu wojennego do końca 1988 r. działał w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Polar”. Kolportował wydawnictwa niezależne i czasopisma m.in. „U nas”, „Z Dnia na Dzień” oraz ulotki.  Zbierał składki na działalność Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZZSD „Predom-Polar”. W grudniu 1981 r. współorganizował strajk w ZZSD „Predom-Polar”. 
W latach 1985-1987 z rekomendacji zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność” został wybrany przez pracowników „Predom-Polar” członkiem Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa, w której działał na rzecz poprawy przedsiębiorstwa, ale również w obronie pracowników represjonowanych z przyczyn politycznych. 
W sierpniu 1987 r. został członkiem-założycielem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” pracowników „Predom-Polar” i wraz z innymi działaczami podjął próbę zarejestrowania Komitetu, a następnie jawnej działalności. 
W październiku 1988 r. należał do nowo powstałego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w ZZSD „Predom-Polar”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej