Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bojanowski Michał

Michał Stanisław Bojanowski

ur. w 1959 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
Jesienią 1981 r. podjął studia w Instytucie Architektury Politechniki Białostockiej. W październiku 1981 r. uczestniczył w strajku na ww. uczelni. 13 grudnia 1981 r. brał udział w akcji ukrycia mienia Niezależnego Zrzeszenia Studentów (sprzęt drukarski, farby, papier, wydrukowane materiały), które były następnie używane do druku nielegalnych wydawnictw NZS i NSZZ „Solidarność”. 
19 stycznia 1982 r. przekazał innej studentce <<Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze>> z 14 stycznia 1982 r. oraz „Wiadomości z kraju” nr 4 z 14 stycznia 1982 r. wydane przez Region Mazowsze NSZZ „Solidarność”. W związku z uzyskaniem przez SB KWMO w Białymstoku informacji o rozpowszechnianiu wydawnictw opozycyjnych przez studentów białostockich uczelni, 30 stycznia 1982 r. przeprowadzono przeszukania w Domu Studenckim nr 4 przy ul. Zwierzynieckiej w Białymstoku, podczas których znaleziono wydawnictwa bezdebitowe.
2 lutego 1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Białymstoku wszczęła śledztwo w sprawie rozpowszechniania wydawnictw opozycyjnych przez studentów Politechniki Białostockiej. Pan Michał Bojanowski 9 lutego 1982 r. został zatrzymany, a 11 lutego 1982 r. tymczasowo aresztowany przez WPG w Białymstoku pod zarzutem rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw i osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku. 
9 lipca 1982 r. WPG w Białymstoku przedstawiła kolejne zarzuty, a mianowicie, że 13 grudnia 1981 r. uczestniczył w akcji ukrycia mienia NZS. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 29 lipca 1982 r. na sesji wyjazdowej w Białymstoku został uniewinniony. Tego samego dnia opuścił Areszt Śledczy w Białymstoku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej