Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Chudzik

ur. w 1958 roku w m. Kraśnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
Od jesieni 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku. W dniach 14-16 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w FŁT. Od wiosny 1982 r. kontynuował działalność w podziemnych strukturach Związku. Uczestniczył w druku i kolportażu pism niezależnych, m.in. pism: „Biuletyn Informacyjny <Solidarność> Ziemi Kraśnickiej” i „Wola Narodu”. Z tego powodu 3 listopada 1983 r. dokonano przeszukania miejsca zamieszkania i został zatrzymany na 48 godzin oraz zastrzeżono mu prawo wyjazdów zagranicznych do listopada 1985 r. W dniu 31 stycznia 1984 r. Sąd Wojewódzki w Lublinie umorzył prowadzone przeciwko niemu postępowanie na mocy ustawy o amnestii z 21 lipca 1983 r. Od grudnia 1982 r. do marca 1983 r. organizował miejsca, w których ukrywał się Wiesław Pastuszko- pierwszy przewodniczący MKZ w Kraśniku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej