Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Lachiewicz

ur. w 1958 roku w m. Zagórz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Piotr Lachiewicz przed powołaniem do odbycia ćwiczeń wojskowych w Czerwonym Borze pracował w ZPG "STOMIL" Sanok.
W okresie od 05.11.1982 r. do 03.02.1983 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe w Jednostce Woskowej nr 3466 w Czerwonym Borze. Fakt odbycia ćwiczeń wojskowych w w/w okresie potwierdzają zapisy w Książce ewidencyjnej zgrupowania rezerwy 03.11.1982 – 03.02.1983 oraz rozkazy dzienne dowódcy w/w jednostki wojskowej.
Ta forma represji objęła działaczy opozycji (głównie „Solidarności”), którzy jako rezerwiści, trafili na trzymiesięczne „przeszkolenie”. Osoby te były typowane przez Wojskową Służbę Wewnętrzną w ścisłej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Celem operacji było osłabienie opozycji przed zapowiadanym na 10 listopada 1982 r. protestem przeciwko delegalizacji NSZZ „Solidarność”, którego władze się obawiały.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. G. Majchrzak, Warszawa 2016
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN