Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Widuta Edward

Edward Widuta

ur. w 1929 roku w m. Syrwidy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2018
Biogram
W latach 1981-1989 był aktywnym działaczem opozycyjnym związanym z Zarządem Regionalnym NSZZ „Solidarność” w Płocku. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku. Zwolnienie z internowania nastąpiło w dniu 24 grudnia 1981 r. Następnie zajmował się kolportażem i publikowaniem w wydawnictwach niepodległościowych – „Solidarność Ziemi Płockiej”, „Solidarność Płocka”. Aktywnie działał w  Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania przy Zarządzie Regionalnym NSZZ „Solidarność” w Płocku. Był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa w latach 1981-1989. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN