Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Widuta Edward
Edward Widuta
ur. w 1929 roku w m. Syrwidy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2018

Biogram

W latach 1981-1989 był aktywnym działaczem opozycyjnym związanym z Zarządem Regionalnym NSZZ „Solidarność” w Płocku. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku. Zwolnienie z internowania nastąpiło w dniu 24 grudnia 1981 r. Następnie zajmował się kolportażem i publikowaniem w wydawnictwach niepodległościowych – „Solidarność Ziemi Płockiej”, „Solidarność Płocka”. Aktywnie działał w  Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania przy Zarządzie Regionalnym NSZZ „Solidarność” w Płocku. Był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa w latach 1981-1989. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN