Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Trzaska Krzysztof

Krzysztof Trzaska

ur. w 1960 roku w m. Dąbrowa Górnicza
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017
Biogram
Pan Krzysztof Trzaska w latach 80-tych XX w. jako student Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Jako członek NZS uczestniczył w strajku studentów na Uniwersytecie Śląskim w dniach od 19.11 - 11.12.1981 r. Z ramienia NZS współpracował ze strukturami „Solidarności”. 
W latach 1985-1989 działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele pw. św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej. Był jednym z współzałożycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Dąbrowie Górniczej.
Od 1982 r. zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw wydawanych przez takie struktury jak: Solidarność Walcząca, Konfederacja Polski Niepodległej, NZS, Ruch WiP (Wolność i Pokój). Od 1987 r. współpracował z podziemnym pismem zatytułowanym „Wolny Związkowiec”, wydawanym przez struktury związkowe Huty Katowice, a od 1988 r. związany był z pismem „Naród i Niepodległość”. W latach 1987-1989 prowadził w swoim mieszkaniu punkt kolportażu nielegalnej prasy.
Od 1986 r. działał w strukturach KPN Obszar V, który obejmował tereny miast Katowice, Opole, Bielsko Biała, Częstochowa. W dniu 16.12.1987 r. został zatrzymany za udział w manifestacji pod KWK „Wujek”, podczas której niósł transparent z napisem „V OBWÓD KPN KATOWICE” i ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń karą 50 tys. złotych grzywny. 
W kwietniu 1988 r. Pan Krzysztof Trzaska był jednym z sygnatariuszy wniosku o rejestrację NSZZ „Solidarność” Huty Katowice, z którym Komitet Założycielski wystąpił do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. W maju 1988 r. za nawoływanie do strajku pracowników Zakładu Koksowniczego „Przyjaźń” Huty Katowice został ukarany karą grzywny w wysokości 50 tys. złotych. Ponadto w konsekwencji tego zdarzenia został zwolniony z pracy w Zakładach Koksowniczych i do lutego 1989 r. pozostawał bez zatrudnienia. W dniu 22.08.1988 r. wraz z grupą osób podjął próbę zorganizowania strajku na KWK „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu poprzez rozprowadzenie wśród załogi ulotek nawołujących do przerwania pracy i utworzenia Komitetu Strajkowego. Skutkiem tego wystąpienia został skazany na 14 dni bezwzględnego aresztu przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Sosnowca. Kiedy w 1989 r. został ponownie przyjęty do pracy w Zakładach Koksowniczych „Przyjaźń” Huty Katowice jako aktywny działacz związkowy został wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN