Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Renata Jasińska-Nowak

ur. w 1953 roku w m. Zielona Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Pani Renata Jasińska-Nowak w latach 1978-1981 była aktorką Wrocławskiego Teatru Lalek, a następnie w latach 1981 - 1987 Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Od września 1980 r. była aktywnie zaangażowana w działalność NSZZ „Solidarność”. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komitetu Zakładowego we Wrocławskim Teatrze Lalek. 
W latach 1983 - 1987 była współzałożycielką i uczestniczką Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. Współorganizowała Msze za Ojczyznę oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej w Jeleniej Górze. W dniu 13.06.1987 r. uczestniczyła w spotkaniu niezależnych środowisk twórczych z Janem Pawłem II w kościele św. Krzyża w Warszawie. 
Pani Renata Jasińska - Nowak była wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana. Szykanowana w miejscu pracy poprzez nieprzydzielanie ról w teatrze. W sierpniu 1987 r. pod naciskiem SB dyrekcja Teatru im. C.K. Norwida nie przedłużyła z nią umowy o pracę. W latach 1987 - 1993 była aktorką we Wrocławskim Teatrze Współczesnym im. Edmunda Wiercińskiego. W latach 1987-1989 aktywnie działała w Duszpasterstwie Ludzi Pracy we wrocławskich kościołach św. Klemensa Dworzaka i św. Augustyna. 
W drugiej połowie lat 80. Pani Renata Jasińska-Nowak była współpracowniczką Solidarności Walczącej, a także Komitetu Kultury Niezależnej we Wrocławiu. W lutym 1989 r. współorganizowała odtworzenie struktur NSZZ „Solidarność” we wrocławskim Teatrze Współczesnym. W 1989 r. uczestniczyła w kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” w województwie jeleniogórskim.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej