Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Piłat Stanisław

Stanisław Piłat

ur. w 1940 roku w m. Harta
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018
Biogram
Pan Stanisław Piłat, zatrudniony w Zakładzie Elektromechaniki Maszynowej jako ślusarz, od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. W związku pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej oraz członka Zarządu Regionu Gdańskiego. 
W okresie od 27 lipca 1981 r. inwigilowany przez RUSW w Kwidzynie w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Ryzykant”. Akta tej sprawy włączono 27 lipca 1981 r. do dokumentacji sprawy obiektowej krypt. „Ruch”, prowadzonej przez Wydział III-A WUSW w Elblągu od 4 listopada 1980 r.  
Po wprowadzeniu stanu wojennego, z uwagi na tą działalność o charakterze opozycyjnym Pan Stanisław Piłat był internowany w Zakładzie Karnym w Iławie od 13 grudnia 1981 r. do 28 stycznia 1982 r. . 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej