Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Opas

ur. w 1957 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2024
Biogram
Marek Opas  pracował w Zarządzie Portu Gdańsk/Morskiego Portu Handlowego w Gdańsku. W sierpniu 1980 razem z załogą portu przystąpił do solidarnościowego protestu oraz został członkiem nowo powstałego związku zawodowego NSZZ „Solidarność”.   W dniach 13-19 grudnia 1981 razem z załogą ZPG prowadził strajk okupacyjny. Po spacyfikowaniu strajku przez oddziały ZOMO  Pan Marek Opas został zatrzymany 17 grudnia 1981 i  osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni wyrokiem z 28 grudnia 1981 skazał go na karę 3 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych  i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat za prowadzenie działalności związkowej. Orzeczoną karę odbywał w Zakładzie Karnym w Potulicach i w Zakładzie Karnym w Koronowie. Z Zakładu Karnego w Potulicach został zwolniony 14 marca 1983.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN