Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mazur Marek

Marek Mazur

ur. w 1954 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 401/2016
Biogram
W latach 80. był pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, a w 1981 r. członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na tej uczelni i założycielem komórki Związku na Wydziale Handlu Zagranicznego. W tym samym roku pełnił również funkcje doradcze dla Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „Solidarności” oraz eksperta władz krajowych do spraw ekonomicznych w sektorze górniczym.
Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie zaangażował się w podziemną działalność NSZZ „Solidarność”, był kolporterem (m.in. Tygodnika Mazowsze) i współpracownikiem wydawnictwa NOWa, tłumaczem (na angielski i francuski) wywiadów udzielanych przez ukrywających się działaczy podziemia. Był współzałożycielem, a także kolporterem na terenie Śląska pisma „Górnik Polski”. 
W 1985 r. został zatrzymany na 48 godzin w trakcie spotkania z członkami Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Jego mieszkanie zostało przeszukane, a on sam był wielokrotnie przesłuchiwany.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków