Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Całka Jan

Jan Całka

ur. w 1941 roku w m. Mościska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 501/2012
Biogram
Był działaczem NSZZ „Solidarność” w Opolu. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działania związane z udzielaniem pomocy osobom internowanym oraz ich rodzinom. Ponadto organizował kolportaż podziemnych wydawnictw i ulotek. Od marca 1982 r. był członkiem nielegalnych struktur Regionalnej Rady Koordynacyjnej „Solidarności” Śląska Opolskiego. 27 kwietnia 1982 r. w jego mieszkaniu Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła przeszukanie, zaś jego samego zatrzymano. Dwa dni później wydano postanowienie o jego internowaniu, które 3 maja 1982 r. zostało zmienione na tymczasowe aresztowanie. Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Opolu. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 21 stycznia 1983 r. został skazany na 1 rok pozbawienia wolności. Sąd zaliczył mu do orzeczonej kary okres pozbawienia wolności, od 27 kwietnia 1982 r. Został warunkowo zwolniony 22 stycznia 1983 r., a 28 sierpnia 1983 r. objęty amnestią. Od 1984 r. był koordynatorem Tymczasowej Rady Regionalnej „S” Śląska Opolskiego. Do 1989 r. pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN