Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wacław Stefan Mojek

ur. w 1958 roku w m. Tarnów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Pracownik Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Począwszy od 1979 r. zaangażowany w działalność na rzecz Komitetu Obrony Robotników. W latach 1979-81 brał udział w redagowaniu drugoobiegowego pisma „Wiadomości Tarnowskie”.
Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Rzeszowie – Załężu oraz Kielcach – Piaskach. Zwolniony w dniu 15 października 1982 r.
Po uwolnieniu wszedł w skład podziemnej Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej. Zatrzymany w dniu 22 lutego 1984 r. podczas spotkania członków TTKK w Koszycach Małych. Zwolniony w dniu 27 lipca 1984 r. po umorzeniu postępowania karnego na mocy przepisów amnestyjnych. 
W trakcie tymczasowego aresztowania pozbawiony pracy w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej