Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mikołajczak Jan

Jan Teodor Mikołajczak

ur. w 1949 roku w m. Mrągowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 552/2016
Biogram
Jan Teodor Mikołajczak prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1989. Był aktywnym działaczem NSZZ ,,S’’ i kolporterem materiałów bezdebitowych.
W sierpniu 1980 roku wziął udział w strajku w Zakładach Chemicznych w Policach. Był przewodniczącym Komisji Zakładowej oraz delegatem na I Walne Zebranie Delegatów ,,S’’ Regionu Pomorze Zachodnie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego dołączył do podziemnej ,,S’’ i zaangażował się w kolportaż nielegalnych wydawnictw. Za zorganizowanie strajku w dniach 14-15.12.1981 r., wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 14.03.1983 r., został skazany na karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. 
W 1983 roku wziął udział w manifestacji pierwszomajowej, za co zwolniono go z pracy.
Ze względu na działalność opozycyjną pozostawał w zainteresowaniu szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN