Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Jan Kinel

ur. w 1940 roku w m. Iwonicz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Józef Kinel (1940 -1999) od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”, w 1981 r. był delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie. Od czerwca 1981 r. do wprowadzenia stanu wojennego pełnił funkcję sekretarza Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”.
Od 13.12.1981 r. do 25.12.1981 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, zwolniony ze względu na stan zdrowia. Po zwolnieniu z internowania podjął działalność w podziemnych strukturach Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Podkarpacie, zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych. W związku z jego działalnością funkcjonariusze SB przeprowadzili w dniu 8.06.1984 r. rewizję w jego mieszkaniu. 20.02.1985 r Wydział Śledczy SB WUSW w Krośnie wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie kolportażu podziemnych wydawnictw i 3.04.1985 r. przesłuchano Józefa Kinela, a następnie przedstawiono mu zarzut kolportowania „Solidarności Podkarpackiej” w Krośnie w okresie od marca 1984 r. do stycznia 1985 r. Ponieważ Józef Kinel nie przyznawał się do winy, Prokuratura Rejonowa w Krośnie 21.05.1985 r. poleciła materiały dowodowe dotyczące jego osoby wyłączyć, aby sporządzić odrębny akt oskarżenia. Wobec zatrzymanego zastosowano środek zapobiegawczy - nadzór milicyjny. W czerwcu 1985 r. dokonano rewizji w jego mieszkaniu. 9.07.1985 r. Wydział Śledczy SB WUSW w Krośnie przekazał sprawę do Prokuratury Rejonowej w Krośnie, która postanowieniem z 31.07.1985 r. warunkowo umorzyła postępowanie karne, wyznaczyła okres próbny - 1 rok i 6 miesięcy oraz świadczenie pieniężne 12 tys. zł. 12.12.1985 r. Józef Kinkel wniósł sprzeciw wobec powyższego postanowienia. 29.03.1986 r. Prokuratura Rejonowa w Krośnie przekazała akt oskarżenia do sądu. 7.05.1986 r. Sąd Rejonowy w Krośnie II Wydział Karny umorzył warunkowo postępowanie karne wobec Józefa Kinela i wyznaczył okres próbny 1 rok.
Józef Kinel w 1989 r. został powołany na sekretarza Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Krośnie. 
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1990. Objęto go też zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych od 28.02.1982 r. do 28.02.1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej