Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Runowski Andrzej

Andrzej Runowski

ur. w 1958 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2015
Biogram
Andrzej Runowski w latach 1977-1981 był pracownikiem Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte. W okresie od 1979 r. do 1980 r. członek Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża,  kolporter niezależnych pism („Robotnik”, „Bratniak”), ulotek oraz książek. Uczestnik manifestacji w Gdańsku z okazji święta 11 Listopada oraz rocznic „Grudnia 70”. 
Od października 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” przy Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte. Oddelegowany do pracy w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim, członek Komitetu Więzionych za Przekonania. Dnia 13 grudnia 1981 r. został zatrzymany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Z internowania zwolniony 10.08.1982 r. Podczas pobytu w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku wystąpił o zgodę na wyjazd stały do Niemiec. Po uzyskaniu zgody wyemigrował do Niemiec. W latach 1986-1988 znalazł się na liście osób niepożądanych w PRL. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Andrzej Kołodziej, Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, Gdynia 2013