Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wyżga Ryszard

Ryszard Piotr Wyżga

ur. w 1946 roku w m. Vienenburg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 553/2016
Biogram
W sierpniu 1980 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w Kombinacie Budownictwa Ogólnego Nr 1 w Szczecinie i delegatem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego na  rozmowy z Komisją Rządową. Po powstaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” organizował struktury związku w KBO Nr 1 w Szczecinie i zasiadał jako członek w Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach Związku. Był członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KBO, zbierał składki na działalność związkową, organizował druk i kolportaż zakazanych wydawnictw, był kurierem i łącznikiem pomiędzy strukturami warszawskimi i szczecińskimi. Współpracował ze szczecińskim Radiem „Solidarność”. 20 sierpnia 1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie druku i kolportażu na terenie szczecińskich zakładów pracy zakazanych wydawnictw, m.in. pism: „Solidarność Feniks” i „ Ster- Głos Stoczni Podziemnej”. 25 sierpnia 1982 r. został aresztowany z powodu zaangażowania w przygotowania do manifestacji w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, a 27 sierpnia 1982 r. internowany z tego powodu. Został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. W czasie pobytu w ośrodku odosobnienia 5 listopada 1982 r. został tymczasowo aresztowany przez WPG w Szczecinie w związku z prowadzonym śledztwem, dotyczącym druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych na terenie szczecińskich zakładów pracy. Tego samego dnia zbiegł z budynku WPG w Szczecinie i zaczął się ukrywać. Wystawiono za nim list gończy. Został zatrzymany 11 marca 1983 r. w Szczecinie i osadzony w Areszcie Śledczym. 28 lipca 1983 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie, na podstawie ustawy o amnestii z dnia 21 lipca 1983 r., umorzył śledztwo, a 29 lipca 1983 r. został zwolniony z aresztu. W grudniu 1983 r. wyjechał na pobyt stały do Republiki Federalnej Niemiec.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej