Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Sylwester Sławomir Mosakowski

ur. w 1946 roku w m. Pułtusk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Pan Sylwester Sławomir Mosakowski był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, który po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce podjął próbę utworzenia tajnej grupy związkowej skupiającej działaczy „Solidarności” z zakładów pracy Gostynina, za co został internowany 14.12.1981 r. w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie, skąd został zwolniony 29.04.1982 r. Po zwolnieniu kontynuował działalność opozycyjną, która polegała na kolportażu pism podziemnych. Został zatrzymany 27.07.1982 r. i powtórnie internowany 30.08.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku- Mielęcinie, a od 04.11.1982 r. 
do 26.11.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej