Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Banit Jan
Jan Banit
ur. w 1944 roku w m. Sanok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 483/2017

Biogram

Jan Banit wieloletni pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1989.
 Był członkiem NSZZ „Solidarność”.
 Po wprowadzeniu stanu wojennego 13.12.1981 r. kontynuował działalność związkową i opozycyjną. Zatrudniony na stanowisku zaopatrzeniowca wydziału „C-5” miał możliwość swobodnego poruszania się po całym zakładzie pracy, którą to okoliczność wykorzystywał do kolportowania wśród członków podziemnych komórek „Solidarności” ulotek oraz literatury bezdebitowej, jak również przekazywania ustnych informacji. Od roku 1984 zajmował się również wnoszeniem pism drugiego obiegu na teren stoczni. Uczestnik strajków w 1988 r.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków