Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pluta Sylwester

Sylwester Pluta

ur. w 1962 roku w m. Sztum
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Sylwester Pluta, pracownik Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Montażowych i Elewacyjnych, w dniu 31 sierpnia 1982 r. wziął udział w demonstracji, której celem było wyrażenie protestu przeciwko rygorom stanu wojennego oraz uczczenie rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych z 1980 r, podczas której został zatrzymany przez funkcjonariuszy organów porządkowych. W dniu 2 września 1982 r. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku zastosowała wobec niego areszt tymczasowy, następnie w dniu 27 września 1982 r. skierowała akt oskarżenia do sądu stawiając zarzut rzucania kamieniami w funkcjonariuszy MO. Sąd Wojewódzki w Gdańsku w dniu 5 października 1982 r. wydał wyrok uniewinniający.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN