Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kubisiowski Edward
Edward Antoni Kubisiowski
ur. w 1944 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011

Biogram

Po ogłoszeniu stanu wojennego uczestniczył w kolportowaniu druków drugoobiegowych. W związku z prowadzoną działalnością został w dniu 25 stycznia 1982 r. zatrzymany. W dniu 14 kwietnia 1982 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał go na 3 lata więzienia oraz 2 lata pozbawienia praw publicznych. Ze względu na  zły stan zdrowia udzielono mu przerwy w odbyciu kary, a dnia 28 czerwca 1982 r. zwolniono z więzienia. W sierpniu 1983 r. został objęty amnestią. W późniejszym czasie uczestniczył w demonstracjach na terenie Krakowa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN