Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Lesław Jerzy Werpachowski

ur. w 1952 roku w m. Polanica-Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Pan Lesław Werpachowski będąc studentem Uniwersytetu  Jagiellońskiego w Krakowie aktywnie angażował się w przedsięwzięcia społeczności studenckiej, mające na celu sporządzanie listów, postulatów, petycji wobec władz państwowych. Z uwagi na powyższe w 1977 roku został objęty kontrolą w ramach prowadzonej sprawy operacyjnej. Po ukończeniu studiów i podjęciu pracy zarobkowej, wszedł w struktury związkowe. Po wprowadzeniu stanu wojennego, jako wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Skoczowie został aresztowany i internowany w okresie od 14 XII 1981 - 23 VII 1982 r. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w : Jastrzębiu oraz Nowym Łupkowie.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN