Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szymański Benedykt

Benedykt Szymański

ur. w 1952 roku w m. Szembruczek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2015
Biogram
Benedykt Szymański jako pracownik Zakładów Urządzeń Technicznych w Człuchowie był członkiem Komitetu Strajkowego w dwudniowym strajku w sierpniu 1980 r. We wrześniu 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Od października 1981 r. pracował w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Uczestniczył w strajku w grudniu 1981 r. ogłoszonym w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego. Uczestniczył także w wielu akcjach protestacyjnych na terenie stoczni ogłaszanych przez tajne struktury „Solidarności” oraz manifestacjach ulicznych w Gdańsku. Z tego powodu funkcjonariusze SB wielokrotnie przeprowadzali z nim rozmowy ostrzegawcze. Był również członkiem Kasy Wzajemnej Pomocy w ramach, której zbierał składki na pomoc rodzinom internowanych i aresztowanych pracowników stoczni. W maju 1988 r. uczestniczył w demonstracji solidarnościowej ze strajkującą Stocznią Gdańską, w sierpniu tego roku współorganizował strajk na terenie Stoczni Północnej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków