Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cabaj Jerzy

Jerzy Cabaj

ur. w 1960 roku w m. Łaszczów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Pan Jerzy Cabaj jako student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie był aktywnym działaczem opozycyjnym w czasach PRL. Podejmował szereg działań zagrożonych odpowiedzialnością karną i represjami.              W dniu 3 V 1984 r. uczestniczył w zorganizowanej w Krakowie nielegalnej manifestacji ulicznej. Był czynnie zaangażowany w kolportaż materiałów o treści antysocjalistycznej, m.in. zajmował się sporządzaniem i rozpowszechnianiem wydawnictw bezdebitowych oraz nielegalnego pisma pt. „Roztocze” wydawanego przez „Solidarność” w Tomaszowie Lubelskim. 
Działalność opozycyjną prowadził na terenie Tomaszowa Lubelskiego i Krakowa. 
Za powyższe Pan Jerzy Cabaj został relegowany z uczelni, a w dniu 24 V 1984 r. aresztowany. Postępowanie w sprawie rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw zostało umorzone przez Prokuraturę Wojewódzką w Zamościu na mocy amnestii z dnia 21 VII 1984 r. Pan Jerzy Cabaj został zwolniony z aresztu w dniu 25 VII 1984 r. i ukarany karą przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Krakowa grzywną w wysokości 18 tyś zł. 
Na przestrzeni 1983-1985 był objęty kontrolą operacyjną prowadzoną przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej