Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bryżys Bronisław

Bronisław Bryżys

ur. w 1937 roku w m. Tekluńce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
Bronisław Bryżys  był pracownikiem Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”. Działalność opozycyjną na rzecz zdelegalizowanej „Solidarności” prowadził od 1984 r., kolportując nielegalne wydawnictwa i ulotki w miejscu pracy. W latach 1986 – 1989 znajdował się pod obserwacją Służby Bezpieczeństwa w Szczecinie, w związku z podejrzeniem o kolportaż druków bezdebitowych. Bronisław Bryżys utrzymywał kontakty z działaczami struktur prosolidarnościowych (m.in. Olczak, Milkiewicz, Poll) i był aktywnym uczestnikiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy im. J. Popiełuszki w Szczecinie. Brał udział w przygotowywaniu pielgrzymek, mszy rocznicowych i nabożeństw za Ojczyznę. Kilkukrotnie przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze, w miejscu pracy w obecności przełożonych, jak również na komendzie WUSW w Szczecinie. W dniu 30.04.1986 r. planowano dokonać jego zatrzymania, w związku z informacjami od tajnego współpracownika, że zamierza wnieść na teren stoczni znaczne ilości nielegalnych wydawnictw podziemia „S”, nawołujących do bojkotu pochodu pierwszomajowego. Do zatrzymania nie doszło tylko dlatego, że w nakazie użyto błędnej formy brzmienia nazwiska. 
Bronisław Bryżys przez swoją działalność był szykanowany ze strony kierownictwa zakładu w pracy w którym pracował, np. aby pozbawić go możliwości udziału w kontrpochodzie pierwszomajowym, na dzień 1.05.1987 r. wyznaczono mu dwunastogodzinny dyżur w zakładzie pracy. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN