Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Grzegorz Mirosław Okruch

ur. w 1942 roku w m. Skierniewice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019
Biogram
Grzegorz Mirosław Okruch od września 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Transformatorów Radiowych T-19 „Zatra-Unitra” w Skierniewicach. 13.12.1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, gdzie przebywał do 6.02.1982 r. Po ustaniu internowania utrzymywał kontakty z byłymi aktywistami związku. Objął funkcję przewodniczącego Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarności” w miejscu pracy i organizował tam kolportaż wydawnictw podziemnych, m.in. „Tygodnika Wojennego”, „Tygodnika Mazowsze”, „CDN Głos Wolnego Robotnika”. W latach 80. był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej