Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jerzy Antoni Krężlewski
ur. w 1957 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019

Biogram

Od października 1980 r. należał do koła NSZZ „Solidarność” przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego został członkiem podziemnego Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” i w okresie od listopada 1982 r. zajmował się kolportażem bezdebitowych wydawnictw (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarni”) oraz ulotek. Odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktów z uczelniami i głównymi zakładami pracy w regionie. Został zatrzymany 7 marca 1983 r. i do 28 maja 1983 r. aresztowany. Postanowieniem Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 8 sierpnia 1983 r. postępowanie karne zostało umorzone na mocy amnestii. W 1989 r. uczestnik kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej