Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Grabowski Grzegorz
Grzegorz Maciej Grabowski
ur. w 1957 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2016

Biogram

Grzegorz Grabowski działał w Ruchu Młodej Polski, Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i NSZZ „Solidarność”. Od września 1980 r. współtworzył struktury NZS na Uniwersytecie Łódzkim, m.in. na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym, którego był studentem. W strajku zorganizowanym w styczniu i lutym 1981 r. przewodniczył komitetowi strajkowemu na swoim Wydziale, kierował biurem prasowym i zorganizował redakcję biuletynów: „Strajk” i „Solidarne Czuwanie”. W latach 1981–1982 redagował i wydawał niezależne czasopisma studenckie, współpracował z redakcją „Biuletynu Informacyjnego »Solidarność« Region Ziemi Łódzkiej” oraz współtworzył pismo NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” pt. „Żywią i Bronią”. W stanie wojennym organizował kolportaż podziemnej prasy i wydawnictw książkowych. W latach 1983–1985 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

R. Kowalczyk, "Studenci'81", Warszawa 2000

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN