Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Chrząszcz Tadeusz
Tadeusz Pantaleon Chrząszcz
ur. w 1941 roku w m. Czeladź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019

Biogram

Tadeusz Chrząszcz pracował jako specjalista ds. inwestycji w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Ceramiki Budowlanej w Rzeszowie. W 1980 r. był założycielem NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy, do sierpnia 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. Na początku 1981 r. był uczestnikiem strajku chłopskiego w budynku byłej Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie. Został też wybrany delegatem na Walny Zjazd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. 
13.12.1981 r. został zatrzymany, a następnie decyzją komendanta wojewódzkiego MO w Rzeszowie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa w okresie od 13.12.1981 do 03.03.1982 roku. Po zwolnieniu z internowania wznowił pracę w macierzystym zakładzie pracy. W latach 1982-1984 był współpracownikiem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, organizując w swoim domu spotkania członków RKW. W czasie działalności opozycyjnej kilkakrotnie przeprowadzano z nim rozmowy profilaktyczne i ostrzegawcze, a w związku z podejrzeniem przechowywania nielegalnej literatury i ulotek dokonano przeszukania pomieszczeń mieszkalnych. W związku z prowadzoną działalnością w 1981 r. Wydział III "A" KW MO w Rzeszowie wydał zakaz wyjazdu za granicę. Ostatecznie po odwołaniu się paszport został wydany, a Tadeusz Chrząszcz 08.06.1984 r. wyjechał do USA. Do kraju wrócił w 1988 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN