Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Dębiński

ur. w 1952 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Pan Stanisław Dębiński od grudnia 1981 r. rozprowadzał wydawnictwa drugiego obiegu. Od 1984 r. był kolporterem w ramach Niezależnych Warsztatów Wydawniczych "Ogniwo" we Wrocławiu. Od 1985 r. ściśle współpracował z Solidarnością Walczącą, a w 1987 r. został zaprzysiężony na jej członka. Oprócz kolportażu zajmował się przygotowywaniem oraz drukowaniem m.in. „Wiadomości Bieżących”, „Biuletynu Dolnośląskiego” i „Ogniwa”. Był często angażowany jako kierowca do przewozu papieru, materiałów drukarskich oraz podziemnych publikacji.
28 kwietnia 1988 r. we Wrocławiu przewoził znaczne ilości konspiracyjnych wydawnictw, m.in. biuletynów: „Solidarność Walcząca”, „Wiadomości Bieżące”, „Solidarność Dolnośląska”. Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Śródmieście orzeczeniem z 30 kwietnia 1988 r. uznało Stanisława Dębińskiego winnym i ukarało go w trybie przyspieszonym grzywną w wysokości 50 tys. zł, orzekając przepadek dowodów rzeczowych oraz samochodu marki Fiat 126p (był on własnością innej osoby), a także podaniem orzeczenia do publicznej wiadomości.
Działalność Stanisława Dębińskiego w zakresie drukowania i kolportażu nielegalnych publikacji trwała do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Encyklopedia "Solidarności". Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra i in., Warszawa 2012 s. 290.