Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Teper

ur. w 1953 roku w m. Jastrowie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 573/2014
Biogram
Pan Piotr Teper był od 1980 r. członkiem NSZZ „Solidarność” przy kopalni węgla kamiennego „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu. 
Od 1983 r. włączył się w nielegalną działalność podziemną. Był współorganizatorem druku pism podziemnych i ulotek, które produkowane były w jego mieszkaniu. Był kolporterem prasy podziemnej na Górnym Śląsku i Zagłębiu z różnych regionów kraju. Uczestniczył w akcjach ulotkowych i plakatowania. 
W latach 1983-1985 wielokrotnie był przesłuchiwany w RUSW w Sosnowcu. 
Z uwagi na swoją działalność kilkakrotnie odbyły się rewizje w jego mieszkaniu. 
Od 1988 r. był członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej „Solidarność” w KWK „Kazimierz-Juliusz”.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów