Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaźmierczak  Andrzej

Andrzej Stanisław Kaźmierczak

ur. w 1938 roku w m. Ostrów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Andrzej Kaźmierczak był pracownikiem Polskich Linii Oceanicznych w Gdyni. We wrześniu 1980 r. wstąpił do związku zawodowego NSZZ „Solidarność”. Podczas rejsu w okresie od 05.12.1981 r. do 12.05.1982 r. pełnił funkcję kapitana na statku m/s Zygmunt Stary. Po wprowadzeniu 13.12.1981 r. stanu wojennego nie zawiesił działalności związkowej na statku oraz wypowiadał się krytycznie o polityce PZPR i decyzjach rządu PRL.
Po zawinięciu statku do portu w Gdyni dnia 12.05.1982 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału II i Wydziału Śledczego KWMO w Gdańsku. Dnia 19.05.1982 r. otrzymał decyzję o unieważnieniu książeczki żeglarskiej, co wiązało się z uniemożliwieniem wykonywania zawodu. Po odwołaniu od powyższej decyzji w Urzędzie Morskim w Gdyni, została ona uchylona 30.08.1982 r. 
Od dnia 01.07.1982 r. pozostawał na wypowiedzeniu, a z dniem 30.09.1982 r. został zwolniony z pracy w PLO. Prawo do przekraczania granicy odzyskał 25.10.1982 r. W maju 1983 r. podpisał kontrakt na pływanie we flocie RFN. 
Był rozpracowywany przez Wydział II SB KWMO w Gdańsku w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia „Kapitan”, którą zarejestrowano 11.05.1982 r., zaś zdjęto z ewidencji 03.11.1989 r. Do 1989 r. był stale inwigilowany m.in. przez kontrolę korespondencji i obserwację.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN