Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Grzegorz Piotr Kopeć

ur. w 1951 roku w m. Książ
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2024
Biogram
Działalność opozycyjną prowadził w latach 1980-1983. Od 28 stycznia 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Gminnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność Chłopska” w Kraszycach w gminie Kruszwica. 
Wiosną 1981 r. brał udział w przygotowywaniu akcji protestacyjnych m.in. strajku rolników w Bydgoszczy. W okresie stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności Rolniczej” na Kujawach Zachodnich. 
W lutym 1983 r. wraz z Edwardem Wypijewskim przedstawił rolnikom w gminie Kruszwica, Strzelno i Jeziora Wielkie nowy statut Kółka Rolniczego, opracowany m.in. przez braci Bartoszcze. Ponadto zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych wśród rolników z gminy Kruszwica a także uczestniczył w mszach świętych odprawianych przez ks. Jerzego Popiełuszkę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Gonera, Niezależny Chłopski Ruch Związkowy na Kujawach Zachodnich (1980-1989), Inowrocław 2018