Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Borowiec Jerzy

Jerzy Borowiec

ur. w 1953 roku w m. Ostrowiec Świętokrzyski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 588/2017
Biogram
    Był przewodniczącym Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w Hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim, członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 
    Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w ramach zawieszonego związku NSZZ „Solidarność”. W dniach od 13 do 15 grudnia 1981 r. wspólnie z innymi działaczami związku zorganizował i uczestniczył w strajku okupacyjnym w Zakładzie Metalurgicznym Huty im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Został oskarżony o przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości 1800 złotych na rzecz Skarbu Państwa i obciążony kosztami postępowania w sprawie. 
    W rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości od wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 11 marca 1983 r. wyrok zaskarżono na korzyść oskarżonego Jerzego Borowca.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej