Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marianna Baranowska

ur. w 1926 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
Marianna Baranowska była aktywną uczestniczką Poznańskiego Czerwca 1956 r. W dniu 28.06.1956 r. jako pielęgniarka Państwowego Szpitala Klinicznego w Poznaniu w godzinach rannych dołączyła do demonstrujących motorniczych i pracowników Zakładów im. J. Stalina w Poznaniu (ZISPO), z którymi udała się do centrum miasta. W czasie pochodu ulicami Poznania wznosiła antykomunistyczne okrzyki i nakłaniała napotykanych po drodze kierowców do pozostawienia pojazdów i przyłączenia się do demonstracji. Po dotarciu do siedziby Komitetu Wojewódzkiego PZPR, weszła do gmachu, gdzie niszczyła portrety Bolesława Bieruta i zrywała czerwone flagi. Wraz z innymi demonstrantami wywieszała na zewnątrz budynku antykomunistyczne hasła. Z siedziby PZPR udała się na ul. Młyńską w okolice rozbitego więzienia, a następnie wróciła do domu. W dniu 8.08.1956 r. została zatrzymana i osadzona w areszcie Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego, skąd 10.09.1956 r. przekazano ją do Centralnego Więzienia w Poznaniu. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej z 8.10.1956 r. śledztwo zostało umorzone ze względu ,,na znikome niebezpieczeństwo społeczne czynu". Tego samego dnia została zwolniona z więzienia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej