Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wrzesiński Zbigniew
Zbigniew Antoni Wrzesiński
ur. w 1943 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019

Biogram

Był aktywnym działaczem opozycyjnym związanym z NSZZ „Solidarność” Politechniki Warszawskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej i aktywnie uczestniczył w działalności NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy. Organizował m.in. spotkania działaczy odbywające się w jego mieszkaniu. W dniu 27 listopada 1985 r. został odwołany z funkcji prodziekana do spraw studenckich Wydziału Mechaniczno-Technologicznego, a następnie z powodów politycznych w 1986 r. został wyrzucony z pracy na Politechnice Warszawskiej. W związku z odwołaniem z funkcji prodziekana Tajna Komisja Uczelniana wydała serię znaczków okolicznościowych  z  usuniętymi  rektorami i dziekanami w tym m.in. ze Zbigniewem Antonim Wrzesińskim. Pomimo sprawy sądowej dotyczącej niesłusznego zwolnienia, do pracy na Politechnice Warszawskiej powrócił dopiero w 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

Kartki z historii podziemnej „Solidarności” w Politechnice Warszawskiej, Warszawa 2005
20 lat Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w Politechnice Warszawskiej 1980-2000, Warszawa 2000
Rzecz o najmniejszej ,,Bibule” lat 1982-1989 - czyli o znaczkach pocztowych antykomunistycznego podziemia, Warszawa 2007