Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wierzbicka Lidia

Lidia Justyna Wierzbicka

ur. w 1965 roku w m. Pionki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 181/2015
Biogram
Pani Lidia Justyna Wierzbicka z d. Wawer była członkiem NSZZ "Solidarność", aktywną działaczką Klubu Inteligencji Katolickiej oraz podziemnych struktur "Solidarności" w Pionkach. W latach 1983-1989 weszła w skłąd grupy "Nul", która była częścią Tymczasowej Komisji Terenowej "Solidarność". Była również lokalną liderką Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej, w ramach którego była instruktorem jednego z zastępów szczepu harcerskiego "Puszcza". Prowadziła pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży w duchu prawa i przyrzeczenia harcerskiego z 1936 r. W związku ze swoją działalnością i głoszonymi poglądami opozycyjnymi znalazła się w zainteresowaniu Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Była w 1986 r. objęta kontrolą operacyjną, m.in. poprzez obserwację oraz wykorzystanie osobowych źródeł informacji w ramach operacyjnego sprawdzenia kryptonim "Harcerze". Pani Lidia Justyna Wierzbicka w 2008 r. odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN