Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wierzbicka Lidia
Lidia Justyna Wierzbicka
ur. w 1965 roku w m. Pionki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 181/2015

Biogram

Pani Lidia Justyna Wierzbicka z d. Wawer była członkiem NSZZ "Solidarność", aktywną działaczką Klubu Inteligencji Katolickiej oraz podziemnych struktur "Solidarności" w Pionkach. W latach 1983-1989 weszła w skłąd grupy "Nul", która była częścią Tymczasowej Komisji Terenowej "Solidarność". Była również lokalną liderką Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej, w ramach którego była instruktorem jednego z zastępów szczepu harcerskiego "Puszcza". Prowadziła pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży w duchu prawa i przyrzeczenia harcerskiego z 1936 r. W związku ze swoją działalnością i głoszonymi poglądami opozycyjnymi znalazła się w zainteresowaniu Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Była w 1986 r. objęta kontrolą operacyjną, m.in. poprzez obserwację oraz wykorzystanie osobowych źródeł informacji w ramach operacyjnego sprawdzenia kryptonim "Harcerze". Pani Lidia Justyna Wierzbicka w 2008 r. odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN